فرم سفارش کتاب

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری به خاطر پشتیبانی از توسعه علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری کشور، به صورت محدود، علاقه مند است کتاب های موردنظر این سازمان ها، به فارسی یا غیرفارسی را تهیه و از امانت بین کتابخانه ای، در دسترس کاربران محترم قرار دهد. از این رو، سازمان های متقاضی لازم است تنها از طریق کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد خود با پرکردن فرم سفارش زیر درخواست هایشان را به مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ارسال نمایند.

1 سفارش کتاب
2 کتاب فارسی
3 کتاب انگلیسی